De rechtspositie van ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden zonder samenlevingscontract


Hoge Raad 10 mei 2019, nr. 18/00773, ECLI:​NL:​HR:​2019:​707 (mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh; plv. P-G mr. F.F. Langemeijer).

Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vrouw investeert geld in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van artikel 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking door besparing van kosten? Redelijkheid en billijkheid in de zin van artikel 6:2 lid 1 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: juni 2019

Archiefcode: AA20190477

Hoge Raad 10-05-2019 (ECLI:NL:HR:2019:707) zaaknummer: 18/00773

1:87 BW 6:2 BW gemeenschap ongehuwd samenwonen ongerechtdvaardigde verrijking ongeregistreerd samenwonen redelijkheid en billijkheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie