De Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek


In dit artikel wordt de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek besproken. Deze wet regelt de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, met name de boeken 3, 5 en 6. In dit artikel wordt de parlementaire geschiedenis ten aanzien van deze wet besproken alsmede het concept van overgangsbepalingen. Er wordt ingegaan op de onmiddellijke werking, rechten die reeds voor inwerkingtreding verkregen zijn en overbruggingsregels.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Reinsma

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910652

nieuw BW overgangsbepalingen overgangsrecht vermogensrecht wetgeving

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Wetgeving