Toont alle 3 resultaten

Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen

K. Iest

In dit artikel wordt de regeling van het loonbeslag besproken. Deze regeling is tot stand gekomen met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt de voorgeschiedenis van de regeling besproken, alsmede een schets van de hoofdlijnen van de regeling. Tenslotte wordt er kort aandacht besteed aan de effecten van de regeling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1991
AA19910573

De Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

M. Reinsma

In dit artikel wordt de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek besproken. Deze wet regelt de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, met name de boeken 3, 5 en 6. In dit artikel wordt de parlementaire geschiedenis ten aanzien van deze wet besproken alsmede het concept van overgangsbepalingen. Er wordt ingegaan op de onmiddellijke werking, rechten die reeds voor inwerkingtreding verkregen zijn en overbruggingsregels.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1991
AA19910652

Spanje en 1992

C. van Gent

Voor Spanje zal 1992 een zeer bijzonder jaar worden: het is het jaar van de Olympische Spelen in Barcelona, van de wereldtentoonstelling in Sevilla, van Madrid als Culturele Hoofdstad van Europa en van de vijfhonderdste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Columbus. Bovendien is het einde van het jaar tevens het einde van de belangrijkste EG-overgangsmaatregelen en zal het ook voor Spanje het begin van de Europese interne markt zijn.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890471

Toont alle 3 resultaten