De nieuwe Nederlandse corporate governance code 2008


Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Commissie Frijns) de aangepaste Nederlandse corporate governance code gepubliceerd. De door de Commissie Tabaksblat in 2003 vastgestelde Nederlandse corporate governance code is daarmee aan de actualiteit aangepast. De nieuwe Code moet nog door het kabinet wettelijk worden verankerd, zodat Nederlandse beursvennootschappen verplicht worden de principes en best practice-bepalingen uit de aangepaste Code toe te passen of in hun jaarverslag uit te leggen waarom zij deze niet toepassen (‘pas toe of leg uit’-beginsel). In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Code, de verhouding tussen de Code en de wetgeving en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Code uit 2003.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.B. Kuijpers, M. Meinema

Verschijning: maart 2009

Archiefcode: AA20090178

algemene vergadering van aandeelhouders Code Tabaksblat invloed raad van commissarissen transparantie vertrouwen zeggenschap

Burgerlijk recht

Verdieping Studentartikel