Toont alle 3 resultaten

De Commissie Tabaksblat gaat op de kleintjes letten

Over corporate governance, het structuurregime, Ahold en het maatschappelijk ongenoegen

N. Lemmers, E. Schmieman

Een vergadering vol ongeloof. Dat is wellicht een goede typering voor de aandeelhoudersvergadering van Ahold op 4 september 2003. De nieuwe topman van Ahold, Anders Moberg, had een beloningspakket afgedwongen van meer dan € 10 miljoen. De kritiek van de aanwezige aandeelhouders die volgde op het beloningsvoorstel pareerde hij met de mededeling ‘If you don’t like me, I go’. De vele commentaren in de media, maar ook op straat en in de winkels van Albert Heijn, waren de dagen na de aandeelhoudersvergadering ronduit negatief. Veelvuldig werd een link gelegd tussen Ahold en het begrip corporate governance en de concept-code van de Commissie Tabaksblat.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2003
AA20030836

De nieuwe Nederlandse corporate governance code 2008

W.B. Kuijpers, M. Meinema

Post thumbnail Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Commissie Frijns) de aangepaste Nederlandse corporate governance code gepubliceerd. De door de Commissie Tabaksblat in 2003 vastgestelde Nederlandse corporate governance code is daarmee aan de actualiteit aangepast. De nieuwe Code moet nog door het kabinet wettelijk worden verankerd, zodat Nederlandse beursvennootschappen verplicht worden de principes en best practice-bepalingen uit de aangepaste Code toe te passen of in hun jaarverslag uit te leggen waarom zij deze niet toepassen (‘pas toe of leg uit’-beginsel). In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Code, de verhouding tussen de Code en de wetgeving en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Code uit 2003.

Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090178

Klokkenluiden: tussen zelfregulering en Amerikaanse toestanden

F. van Uden

Bedrijfsleven moet zelf klokkenluiders beschermen, aldus een brief van de ministers Brinkhorst, De Geus en Donner aan de Tweede Kamer in april 2005.1 De ministers spraken zich daarnaast uit tegen het belonen van klokkenluiders. Dit zou een verkeerd signaal zijn omdat een klokkenluider een zuiver en moreel motief moet hebben. Terwijl men in Nederland veel heil verwacht van zelfregulering, riskeren Amerikaanse werkgevers gevangenisstraf als zij klokkenluiders benadelen en kunnen werknemers die fraude aan het licht brengen voor enorme beloningen in aanmerking komen. Een groter verschil in benadering is nauwelijks denkbaar. Na een overzicht van de stand van zaken in Nederland, beoogt deze bijdrage in een notendop uiteen te zetten welke regels in de VS gelden en te bezien of uit de Amerikaanse ervaringen (enige) lering kan worden getrokken.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060033

Toont alle 3 resultaten