De Nationale Pleitmarathon 1992


Op zaterdag 6 juni 1992 werd in het Aula-/ Congresgebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen voor de tweede maal de Nationale Pleitmarathon gehouden. Zeven teams van zeven verschillende juridische faculteiten namen aan deze landelijke pleit- en rechtbankwedstrijd voor studenten deel. Het Pleitgenootschap Rota Carolina uit Nijmegen behaalde zowel de titel ‘Beste Pleiter 1992’ als de titel ‘Beste Rechtbank 1992’. In deze korte bijdrage wordt het fenomeen Nationale Pleitmarathon aan een nadere beschouwing onderworpen. Ook wordt aandacht geschonken aan de reeds bij enkele juridische faculteiten bestaande mogelijkheid, de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid van studenten door middel van pleitoefeningen te vergroten. Helaas kennen nog niet alle faculteiten op dit terrein — al dan niet verplichte — onderwijsprogramma’s. De auteurs menen dat hierin — liefst op korte termijn — verandering dient te worden gebracht, zodat ook vanuit de onderscheiden faculteiten de ontwikkeling van deze voor de jurist zo belangrijke vaardigheid wordt gestimuleerd. Een jaarlijks terugkerende landelijke krachtmeting, in de vorm van een Nationale Pleitmarathon, kan in dit proces de rol van katalysator vervullen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.E.D. Faber, W. van Kerkvoorden, A. Meijer

Verschijning: September 1992

Archiefcode: AA19920473

mondelinge uitdrukkingsvaardigheden oefenrechtbank onderwijs pleiten

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen