Showing all 3 results

‘Arrondissement Nieuwenhof’: een oefenrechtbank gebaseerd op een simulatie van de juridische werkelijkheid

F.J. Fernhout, R. Otto, F. van Rijthoven, G. Span

In dit artikel wordt de `moot court´ of oefenrechtbank besproken zoals deze in 1988 werd aangeboden aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Limburg.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1988
AA19880373

Ars Longa Vita Brevis Prof.dr. Willem Witteveen

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

M.G. IJzermans, J. Monster

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
September 2014
AA20140664

De Nationale Pleitmarathon 1992

N.E.D. Faber, W. van Kerkvoorden, A. Meijer

Op zaterdag 6 juni 1992 werd in het Aula-/ Congresgebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen voor de tweede maal de Nationale Pleitmarathon gehouden. Zeven teams van zeven verschillende juridische faculteiten namen aan deze landelijke pleit- en rechtbankwedstrijd voor studenten deel. Het Pleitgenootschap Rota Carolina uit Nijmegen behaalde zowel de titel 'Beste Pleiter 1992' als de titel 'Beste Rechtbank 1992'. In deze korte bijdrage wordt het fenomeen Nationale Pleitmarathon aan een nadere beschouwing onderworpen. Ook wordt aandacht geschonken aan de reeds bij enkele juridische faculteiten bestaande mogelijkheid, de mondelinge uitdrukkingsvaardigheid van studenten door middel van pleitoefeningen te vergroten. Helaas kennen nog niet alle faculteiten op dit terrein — al dan niet verplichte — onderwijsprogramma's. De auteurs menen dat hierin — liefst op korte termijn — verandering dient te worden gebracht, zodat ook vanuit de onderscheiden faculteiten de ontwikkeling van deze voor de jurist zo belangrijke vaardigheid wordt gestimuleerd. Een jaarlijks terugkerende landelijke krachtmeting, in de vorm van een Nationale Pleitmarathon, kan in dit proces de rol van katalysator vervullen.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 1992
AA19920473

Showing all 3 results