De Koppelingswet


In dit artikel wordt beschreven wat de wet ingevoerd onder de naam ‘koppelingswet’ doet. Deze wet beoogt een koppeling te maken tussen voorzieningen van sociale zekerheid en het al dan niet rechtmatig verblijven in Nederland. De voorgeschiedenis, systematiek en enkele belangrijke begrippen komen aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.E. Portegies-Damave

Verschijning: september 1998

Archiefcode: AA19980768

illegaal koppeling uitkering vreemdeling

Sociaal-economisch recht Sociaal rechtStaats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving