De ‘joint venture’: economische aspecten


De joint venture is een van de vele vormen van (strategische) samenwerking in het bedrijfsleven. Een algemeen aanvaarde definitie ervan kennen we niet, zodat de omvang van het verschijnsel niet nauwkeurig bekend is. Moeilijk te zeggen is evenzeer wat met de joint venture in het algemeen gesproken, wordt beoogd. De joint venture wordt ingezet in de concurrentiestrijd op de (wereld-)markt. Hoe en wanneer dit wapen wordt ingezet hangt af van de marktontwikkeling. Het is vaak een weinig kostbare en mede daardoor ook risicobeperkende manier om een nieuwe ondernemingsstrategie te beproeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Uitermark

Verschijning: mei 1995

Archiefcode: AA19950347

Bijzonder nummer concurrentie joint venture rechtseconomie samenwerkingsvorm

Burgerlijk recht

Bijzonder nummer Joint Ventures