De invloed van de redelijkheid en billijkheid op erfdienstbaarheden


Het beginsel van redelijkheid en billijkheid is in zijn algemeenheid voor ons huidige privaatrecht slechtsopgenomen voor het verbintenissenrecht. Toch lijkt het beginsel ook van belang te zijn voor het goederenrecht. Zo zijn er enkele goederenrechtelijke wetsartikelen waarin de term ‘redelijkheid en billijkheid’ expliciet voorkomt. In dit artikel zal worden bekeken op welke andere wijzen en in welke mate redelijkheid en billijkheid van invloed kunnen zijn op de goederenrechtelijke rechtsfiguur van erfdienstbaarheid. Enige uitspraken van de Hoge Raad zullen aan bod komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Gunther

Verschijning: september 1998

Archiefcode: AA19980742

aanvullende werking billijkheid derogerende werking genotsrecht gesloten stelsel redelijkheid zakelijk recht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel