De gevaren van de optiehandel: hoe ver strekt de zorg van de bank?


Hoge Raad 11 juli 2003, nr. C01/257HR, ECLI:NL:HR:2003:AF7419, RvdW 2003, 123 (Van Zuylen/Rabo Schaijk-Reek)

In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op de zorgplicht van de bank bij het particuliere beleggers in het geval van put- en call-opties. De Hoge Raad stoelt de bescherming op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid en noemt de belangrijkste voorwaarden en de reikwijdte van de zorg.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: december 2003

Archiefcode: AA20030929

Hoge Raad 11-07-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF7419) zaaknummer: C01/257HR

call-opties contractsvrijheid put-opties zorgplicht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie