De consument als zwakke partij


In dit artikel wordt aandacht besteed aan het consumentenrecht waarbij met name ingegaan wordt op de consument als zwakkere partij en diens positie. De opkomst van het consumentenrecht wordt besproken en de belangrijke rol van de Europese Unie met name door harmonisatie. Verder wordt er ingegaan op de handhaving van consumentenbelangen en nieuwe regels van consumentenrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.G.J. Rinkes

Verschijning: juni 2009

Archiefcode: AA20090380

bescherming consumentenrecht Europese Unie ontwikkeling

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Verdieping Studentartikel