De Commissie Tabaksblat gaat op de kleintjes letten

Over corporate governance, het structuurregime, Ahold en het maatschappelijk ongenoegen


Een vergadering vol ongeloof. Dat is wellicht een goede typering voor de aandeelhoudersvergadering van Ahold op 4 september 2003. De nieuwe topman van Ahold, Anders Moberg, had een beloningspakket afgedwongen van meer dan € 10 miljoen. De kritiek van de aanwezige aandeelhouders die volgde op het beloningsvoorstel pareerde hij met de mededeling ‘If you don’t like me, I go’. De vele commentaren in de media, maar ook op straat en in de winkels van Albert Heijn, waren de dagen na de aandeelhoudersvergadering ronduit negatief. Veelvuldig werd een link gelegd tussen Ahold en het begrip corporate governance en de concept-code van de Commissie Tabaksblat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Lemmers, E. Schmieman

Verschijning: november 2003

Archiefcode: AA20030836

Code Tabaksblat Corporate Governance goed bestuur

Burgerlijk recht

Verdieping Verdiepend artikel