De bloemetjes buiten zetten

Beantwoording rechtsvraag (349) Goederenrecht


In januari verscheen een goederenrechtelijke rechtsvraag van Sander Steneker in Ars Aequi. In deze bijdrage beantwoordt hij de vragen en maakt hij bekend wie de hoofdprijs van € 200 gewonnen heeft.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Steneker

Verschijning: september 2021

Archiefcode: AA20210868

beschikkingsonbevoegdheid executie faillissement onroerende bloemen pandhouder pandrecht verpanding

Burgerlijk recht Goederenrecht

Perspectief Rechtsvraag