De blauwe bijbel en het rode boekje

Het grensverkeer tussen privaatrecht en strafrecht: symposium 3 juni 1994 Leiden


Bespreking van een symposium in 1994 waarbij de raakvlakken tussen het burgerlijk recht en het strafrecht besproken werden. In dit artikel komen de onderwerpen aan de orde die op het symposium besproken werden; dit waren onder meer: de overlapping tussen beide grensgebieden of zelfs het ontbreken van het strafrecht in het Romeinse recht, punitive damages in het Angelsaksische recht, onschuldpresumptie in het privaatrecht en zorgplichten in het privaatrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.A. Leijten

Verschijning: oktober 1994

Archiefcode: AA19940645

onschuldpresumptie overlapping punitieve boete raakvlakken rechtsgebied schuld tekst en commentaar verwijtbaarheid

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie

Verdieping Studentartikel