De beoordeling van het communautair belang bij het afwijzen van een klacht wegens misbruik van machtspositie in de postsector

De Europese Commissie en het Gerecht vatten hun taak te licht op


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EU) 4 maart 1999, ECLI:EU:C:1999:116, zaak C-119/97P (Union française de l’express (UFEX), voorheen Syndicat français de l’express international (SFEI) tegen Commissie van de EG)

Onderstaand arrest gaat over de klacht die een organisatie van Franse koeriersdiensten heeft ingediend tegen de Franse Post. Aan bod in dit arrest komen onder andere de misbruik die Franse Post zou maken van zijn machtspositie, kruissubsidiëring.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Loozen, K.J.M. Mortelmans

Verschijning: juli 1999

Archiefcode: AA19990573

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 04-04-1999 (ECLI:EU:C:1999:116) zaaknummer: C-119/97P

fusiecontrole kruissubsidiëring machtspositie mededinging postsector steunmaatregel

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie