Toont alle 3 resultaten

‘Een weerbarstige materie’

De stand van zaken rond de fusiecontrole

J.J. Knol

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal regelingen op het gebied van de publiekrechtelijke fusiecontrole. Aan de orde komen regelingen uit Nederland en diverse andere lidstaten van de EG. Tevens wordt aandacht besteed aan het concept voor een Europese verordening voor de controle van concentraties van ondernemingen en het recente 'Philip MorrisI Rothmans'-arrest van het Europese Hof over de toepassing van artikel 85 EEG op concentraties.

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880523

De beoordeling van het communautair belang bij het afwijzen van een klacht wegens misbruik van machtspositie in de postsector

De Europese Commissie en het Gerecht vatten hun taak te licht op

E.M.H. Loozen, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EU) 4 maart 1999, ECLI:EU:C:1999:116, zaak C-119/97P (Union française de l’express (UFEX), voorheen Syndicat français de l’express international (SFEI) tegen Commissie van de EG) Onderstaand arrest gaat over de klacht die een organisatie van Franse koeriersdiensten heeft ingediend tegen de Franse Post. Aan bod in dit arrest komen onder andere de misbruik die Franse Post zou maken van zijn machtspositie, kruissubsidiëring.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1999
AA19990573

De juiste stand van zaken rondom fusiecontrole in Engeland, Frankrijk en West-Duitsland

J.J. Knol, A.P.J.M. van Loon

In het septembernummer van Ars Aequi besteedt Jan Jacques Knol, in zijn artikel over de stand van zaken rond de fusiecontrole,1 ondermeer ook aandacht aan de fusiecontroleregelingen in Groot-Brittanië, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). Mr. A.P.J.M, van Loon betoogt in dit artikel dat in die beschrijvingen een aantal onjuistheden staan.

Verdieping | Studentartikel
Januari 1989
AA19890018

Toont alle 3 resultaten