Curator Van Schaik – ABN-AMRO


Hoge Raad 29 januari 1993, nr. 14850, ECLI:NL:HR:1993:ZC0842, RvdW 1993, 42 (Curator Van Schaik/ABN AMRO)

In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt een casus behandeld die nog speelt onder het oude recht. De vraag is in hoeverre geld dat op een G-rekening (geblokkeerde rekening) staat in aanmerking kan komen voor zekerheidsoverdracht. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.L.P. Cahen

Verschijning: juli 1993

Archiefcode: AA19930573

Hoge Raad 29-01-1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC0842) zaaknummer: 14850

cessie fiducia-overdracht fiscus G-rekening verhaal voorrang zekerheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie