verhaal

Toont alle 8 resultaten

Curator Van Schaik – ABN-AMRO

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 29 januari 1993, nr. 14850, ECLI:NL:HR:1993:ZC0842, RvdW 1993, 42 (Curator Van Schaik/ABN AMRO) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt een casus behandeld die nog speelt onder het oude recht. De vraag is in hoeverre geld dat op een G-rekening (geblokkeerde rekening) staat in aanmerking kan komen voor zekerheidsoverdracht. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1993
AA19930573

Doorberekening van politiekosten voor de handhaving van de openbare orde

F.C.M.A. Michiels

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op het verhalen van kosten voor openbare orde handhaving op verstoorders. Er wordt ingegaan op de aanleiding voor het artikel en een oplossing voor het probleem.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2005
AA20050025

Een ander verhaal

Goederen van derden als verhaalsobject

K.J. Krzeminski

Post thumbnail In deze oratie worden verschillende routes voor beslag en verhaal op goederen van derden verkent, in het bijzonder in geval van verhaalsontduiking.

9789493333048 - 23-08-2023

Een ander verhaal (Digitaal boek)

Goederen van derden als verhaalsobject

K.J. Krzeminski

Post thumbnail In deze oratie worden verschillende routes voor beslag en verhaal op goederen van derden verkent, in het bijzonder in geval van verhaalsontduiking.

9789493333048 - 23-08-2023

december 2004

Katern 93: Failissementsrecht

S.H. van Dijk

Persoonlijke zekerheden

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Persoonlijke zekerheden (Digitaal boek)

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Recht en Cultuur

H.S. Taekema

In deze bijdrage bij de reeks 'recht en cultuur' wordt ingegaan op de in de vorige uitgaven van Ars Aequi besproken kunstuitingen. Hierbij valt op dat met name films in de belangstelling stonden. De schrijver constateert dat de er met name films werden besproken waarbij het verhaal centraal staat. De schrijver trekt een parallel met recht en literatuur waarbij m.n. de talige kant van beiden. De vraag is hoe dit zit met film? Wat voegen de beelden toe aan de verbeelding van het recht? Aandacht voor verhalen en de perspectieven van waaruit die verhalen verteld worden is dus een gemeenschappelijke focus voor recht en literatuur, recht en film, en recht en populaire cultuur.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur | Opinie | Column
december 2009
AA20090794

Toont alle 8 resultaten