Controle door de FIOD

Hantering controlebevoegdheden door de fiscus in geval van verdenking


Hoge Raad 26 april 1988, nr. 82.604, ECLI:NL:HR:1988:AD5708, NJ 1989, 390, mrs. Van der Ven, Jeukens, Mout, Davids, Govaerts; A-G Remmelink

Uitspraak van de Hoge Raad met bijbehorende noot op het gebied van het fiscale strafprocesrecht. In deze uitspraak komt aan de orde in hoeverre iemand bij verdenking tot belastingontduiking een spreekplicht heeft en wat de bevoegdheden van de FIOD zijn. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt er oudere jurisprudentie aangehaald.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G. Knigge

Verschijning: november 1988

Archiefcode: AA19880772

Hoge Raad 26-04-1988 (ECLI:NL:HR:1988:AD5708) zaaknummer: 82604

belastingontduiking dwangmiddel FIOD spreekplicht strafbaar feit verdenking zwijgrecht

Belastingrecht Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie