‘Bewust roekeloosheid’ in het arbeidsrecht.

Een verheldering van een moeilijk begrip


Het begrip ‘bewuste roekeloosheid’ heeft veel pennen aan het schrijven
gebracht: juristen kunnen niet goed uit de voeten met de restrictieve
betekenis die de Hoge Raad in het arrest Pollemans/Hoondert aan
het begrip heeft gegeven. Uitkomsten van cognitief psychologisch
onderzoek geven echter steun aan de gangbare uitleg van het begrip in
de rechtspraak.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Honée

Verschijning: februari 2008

Archiefcode: AA20080098

bewuste roekeloosheid opzet psychologie risico werkgeversaansprakelijkheid zorgplicht

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Studentartikel