Betekening van een doodvonnis in het buitenland of hoe een collaborateur alsnog in verzet gaat


Hoge Raad 1 oktober 2002, nr. 00539/02, ECLI:NL:HR:2002:AE5209, LJN AE5209

In deze noot bij dit bijzondere arrest wordt ingegaan op verzet 50 jaar na veroordeling. Er wordt ingegaan op het rechtsmiddel verzet, betekening van het vonnis, uitlevering, overdracht van strafexecutie en overlevering.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H. Klip

Verschijning: September 2003

Archiefcode: AA20030667

Hoge Raad 01-10-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE5209) zaaknummer: 00539/02

nietigheid dagvaarding uitlevering vervolging verzet

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Annotatie