Bestuur en burgerlijke rechter I


Hoge Raad 16 mei 1986, nr.12818, (mrs. Ras, Snijders, Martens, De Groot, Bloembergen, a-g Mok), AB 1986, 574, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, m.nt. P.J.J. van Buuren, NJ 1987, 251, m.nt. M. Scheltema. Ook wel bekend als landbouwvliegersarrest.

In 1986 en 1987 heeft de Hoge Raad een reeks arresten gewezen die nieuw licht werpen op de toetsing van bestuurshandelingen door de burgerlijke rechter. In deze noot en in de twee volgende afleveringen van deze jurisprudentie rubriek zullen wij trachten deze ontwikkeling in kaart te brengen en de samenhang tussen de diverse arresten aan het licht te brengen. Allereerst gaan wij in op een terrein waarvan tot voor kort werd aangenomen dat een met administratieve rechtspraak vergelijkbare mogelijkheid, tussenkomst van de rechter in te roepen, ontbrak, namelijk het wetgevend handelen van bestuursorganen (wetgeving in materiële zin die niet afkomstig is van de formele wetgever).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.M.H. Hirsch Ballin

Verschijning: januari 1988

Archiefcode: AA19880044

Hoge Raad 16-05-1986 (ECLI:NL:HR:1986:AC9354) zaaknummer: 12818

bestuursrecht burgerlijke rechter rechtsbescherming rechtspraak wetgeving

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie