Besluit van aandeelhouders tot statutenwijziging in strijd met redelijkheid en billijkheid?


Hoge Raad 17 mei 1991, nr. 14257, ECLI:NL:HR:1991:ZC0242, RvdW 1991, 123 (L.B. Lampe/Tonnema BV)

Uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende noot op het gebied van het vennootschapsrecht waarbij de belangen van de vennootschap botsen met die van een individuele aandeelhouder en waarbij de redelijkheid en billijkheid van de aandeelhouders bij het stemmen in acht moet worden genomen. In de noot wordt ingegaan op de verhouding tussen rechtspersoon en aandeelhouders en door welke regels deze verhouding wordt beheerst.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J.G.C. Raaijmakers

Verschijning: november 1991

Archiefcode: AA19911009

Hoge Raad 17-05-1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0242) zaaknummer: 14257

onrechtmatigheid overdracht redelijkheid en billijkheid verhouding aandeelhouders

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie