Belangenafweging door de rechter

Verslag van de lezingen van E.A. Alkemade, J.W. Ilsink, A.J.M. Machielse en B. Wachter op de themamiddag 'Wederkerige rechtsbetrekkingen; belangenafweging door de rechter'


Op 30 oktober 1992 vond in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant een themamiddag plaats. Deze middag, georganiseerd door de Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg (JUVAT), was gewijd aan belangenafweging door de rechter. Vier sprekers, allen werkzaam als raadsheer of raadsheerplaatsvervanger, belichtten dit thema vanuit hun eigen discipline. Na een korte inleiding volgt een verslag van de lezingen, gevolgd door een evaluatie. Aan de orde komen: confligerende grondrechten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het fiscale recht, belangenafweging door de strafrechter in geval van vormverzuimen in het strafrechtelijk onderzoek en belangenafweging in het privaatrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Kroeze, I. Meijer, G.T.M.J. Raaijmakers

Verschijning: april 1993

Archiefcode: AA19930243

algemene beginselen van behoorlijk bestuur belangenafweging conflicterende rechten vormverzuim

Verdieping Studentartikel