Toont alle 6 resultaten

Belangenafweging door de rechter

Verslag van de lezingen van E.A. Alkemade, J.W. Ilsink, A.J.M. Machielse en B. Wachter op de themamiddag 'Wederkerige rechtsbetrekkingen; belangenafweging door de rechter'

M.J. Kroeze, I. Meijer, G.T.M.J. Raaijmakers

Op 30 oktober 1992 vond in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant een themamiddag plaats. Deze middag, georganiseerd door de Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg (JUVAT), was gewijd aan belangenafweging door de rechter. Vier sprekers, allen werkzaam als raadsheer of raadsheerplaatsvervanger, belichtten dit thema vanuit hun eigen discipline. Na een korte inleiding volgt een verslag van de lezingen, gevolgd door een evaluatie. Aan de orde komen: confligerende grondrechten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het fiscale recht, belangenafweging door de strafrechter in geval van vormverzuimen in het strafrechtelijk onderzoek en belangenafweging in het privaatrecht.

Verdieping | Studentartikel
april 1993
AA19930243

Herstelexploot-arresten

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 24 november 2000, nr. C00/220HR, ECLI:NL:HR:2000:AA8734, RvdW 2000, 238 C (Smit/Geytenbeek Hompes). Ook bekend als Herstelexploot-arresten; Hoge Raad 15 december 2000, nr. C99/105HR, ECLI:NL:HR:2000:AA9112, RvdW 2001, 7 C (Grapendaal/Nationale Nederlanden). Ook bekend als Herstelexploot-arresten. In deze annotatie worden twee arresten besproken rondom de toelaatbaarheid van herstelexploten in het burgerlijk proces.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010459

maart 1994

Katern 50: Strafrecht

C.H. Brants

juni 1999

Katern 71: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 2002

Katern 82: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

maart 2003

Katern 86: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Toont alle 6 resultaten