Beantwoording rechtsvraag (263) bestuursrecht handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'


Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad ‘Sancties’ waarbij bestuursrechtelijke rechtshandhaving aan de orde komt. Besproken worden het besluitbegrip, last onder dwangsom, bestuursdwang en een gedoogverklaring.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.P.J. Goorden

Verschijning: oktober 1997

Archiefcode: AA19970751

bestuursdwang bezwaarschriftprocedure handhaving last onder dwangsom sancties

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag