Toont alle 5 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (263) bestuursrecht handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij bestuursrechtelijke rechtshandhaving aan de orde komt. Besproken worden het besluitbegrip, last onder dwangsom, bestuursdwang en een gedoogverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970751

De overtreder in het bestuursrecht

F.C.M.A. Michiels

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 30 oktober 1998, ECLI:NL:RVS:1998:ZF3601, nr. H01.98.0301, JB 1998, 262 (Eekhof-de Vries) In dit arrest wordt het begrip overtreder in het kader van bestuurlijke sancties uitgelegd. Hieruit blijkt dat alleen de illegale bouwer de overtreder is en niet degene die het illegale bouwwerk in stand houdt. Tegen de nieuwe eigenaar van een illegaal gebouwde berging is geen last onder dwangsom mogelijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1999
AA19990169

Geen mooier recht dan overgangsrecht

F.C.M.A. Michiels

Rechtbank Amsterdam 19 april 1999, nrs. AWB 99/1718 en 99/1719 GEMWT Overgangsrecht in bestemmingsplan inzake met de bestemming strijdig gebruik. Parkeren in tuinen rond kantoorpanden. Intensivering van met de bestemming strijdig gebruik? Bewijslast omtrent intensivering rust in casu op verweerder nu reeds negen jaren zijn verstreken sedert het van kracht worden van het vigerende bestemmingsplan. Luchtfoto`s als bewijsmateriaal.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1999
AA19990823

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970496

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970459

Toont alle 5 resultaten