Toont alle 10 resultaten

Auto weggesleept: geld toe?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU2988, nr. 200501988/1 (mr. Vlasblom), AB 2005, 393 m.nt. F.R. Vermeer, JB 2005, 302 m.nt. Albers. Wanneer je auto wordt weggesleept is dat vervelend, zeker wanneer je niet kon weten dat je jouw auto daar niet mocht parkeren, dit was in casu in het geval. De Rvs is van mening dat B&W geen deugdelijke afweging heeft gemaakt op het bezwaar van de benadeelde die niet de kosten van het wegslepen wil voldoen. Bovendien besteed de Afdeling bestuursrechtspraak ook nog aandacht aan de mogelijkheid dat benadeelde een schadevergoeding krijgt omdat zijn auto is weggesleept.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2006
AA20060052

Beantwoording rechtsvraag (263) bestuursrecht handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij bestuursrechtelijke rechtshandhaving aan de orde komt. Besproken worden het besluitbegrip, last onder dwangsom, bestuursdwang en een gedoogverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970751

december 1997

Katern 65: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

september 2000

Katern 76: Bouwrecht

S.V.H. Grouwstra

september 2001

Katern 80: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 62

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 65

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970496

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970459

Vuilstortplaats Weperpolder

P.J.J. van Buuren

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 24 oktober 1991, ECLI:NL:RVS:1991:AN2466, nr. B 05.91.0970 In deze uitspraak van de Voorzitter Afdeling geschillen van bestuur Raad van State komt aan de orde in hoeverre het aanvaardbaar is dat in een milieurechtelijke casus de storting van nieuw afval gedoogd wordt. De Voorzitter oordeelt dat er onder bepaalde voorwaarden gedoogd kan worden waarbij met name van belang is dat er bijna met zekerheid een vergunning verleend zal worden. Nu de nieuwe regeling waar de vergunning op gebaseerd dient te worden nog niet tot stand is gekomen en rondom de totstandkoming nog grote onzekerheid bestaat, is het volgens de Voorzitter niet mogelijk om een gedoogbeschikking af te geven. In de noot wordt dieper in gegaan op de problematiek rondom gedogen en handhaven in het milieurecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1992
AA19920206

Toont alle 10 resultaten