Toont alle 10 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (263) bestuursrecht handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij bestuursrechtelijke rechtshandhaving aan de orde komt. Besproken worden het besluitbegrip, last onder dwangsom, bestuursdwang en een gedoogverklaring.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1997
AA19970751

De Bewijsfuik. Hoe en wanneer moet een oud-mijnwerker zijn silicose bewijzen?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 28 juni 1999, ECLI:NL:RVS:1999:AH6762, nrs. H01.98.1888/Q01 t/m H01.98.1898/Q01, JB 1999, 197, m.nt. R.J.N.S., AB 1999, 360, m.nt. MSV (mrs. Van der Does, Van der Weel, Van Wagtendonk). Bewijslastverdeling: wie moet wat bewijzen? Wat moet al in de bezwaarschriftfase bewezen worden? Nog herstel bij de rechter mogelijk? Na de argumentatieve fuik nu ook de bewijsfuik?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2000
AA20000061

De bezwaarschriftprocedure (Digitaal boek)

K.H. Sanders

Post thumbnail Wie het met een besluit van een bestuursorgaan niet eens is, moet daartegen eerst bezwaar maken voordat beroep op de rechter mogelijk is. De belangrijkste aspecten van deze bezwaarschriftprocedure worden besproken.

9789069165103 - 01-02-2004

De levensbeëindiging van een gehandicapte mongoloïde pasgeborene

C. Kelk

Hoge Raad 28 april 1989, nr. 2238, ECLI:NL:HR:1989:AD0762 (mrs. Bronkhorst, Van den Blink, Beekhuis, Mout en Govaerts) (gegeven na conclusie van A-G Fokkens tot verwerping van het beroep). De beslissing van een medicus om niet over te gaan tot de operatie van het mongoloïde kind (geboren met het syndroom van Down), dat leed aan een duodenum atresie (afsluiting van de maag en de twaalfvingerige darm) alsmede tot het beëindigen van de medische behandeling, welke het kind genoot, waarna het kind is overleden, kan naar het oordeel van het Hof en van de Hoge Raad de toets van de redelijkheid doorstaan. Hierbij waren een aantal omstandigheden van belang. Deze worden in onderstaande bijdrage nader toegelicht. Ook wordt ingegaan op de gecompliceerde materie van de omissiedelicten, de bijzondere zorgplichten, de wijze van marginale toetsing in de bezwaarschriftprocedure alsmede de rol van de arts. In de noot wordt tevens kritiek geuit op de bezwaarschriftprocedure, waarin een omstreden en zeer gecompliceerde kwestie werd beslecht. Hiermee wordt volgens de auteur zowel de aard van de bezwaarschriftprocedure als het belang van de zaak zelf geweld aangedaan: voor een vóórprocedure was het onderzoek te verstrekkend, voor een onderzoek ten gronde was het té oppervlakkig.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1989
AA19890862

maart 1990

Katern 34: Bestuursrecht

H. Bolt

december 1994

Katern 53: Bestuursrecht

H.B. Winter

maart 1998

Katern 66: Bestuurs(proces)recht

H.B. Winter

september 1998

Katern 68: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

maart 1999

Katern 70: Bestuurs(proces)recht

H.B. Winter

Rechtstreeks beroep in het bestuursrecht

R. Ortlep

In het bestuursrecht is een wetsvoorstel voorgesteld om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en direct door te gaan naar de rechter. Dit artikel zet de voor- en nadelen hiervan op een rijtje.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2004
AA20040259

Toont alle 10 resultaten