Beantwoording rechtsvraag (248) voor eerstejaars

Wrongful life


Beantwoording van een rechtsvraag rondom de ‘wrongful life’-problematiek. De vraag is in hoeverre en op welke grond een arts aansprakelijk is voor schade jegens de moeder van een gehandicapt kind dat door de arts verkeerd is voorgelicht en het kind zelf.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.M. Hol

Verschijning: april 1996

Archiefcode: AA19960273

aansprakelijkheid behandelingsovereenkomst handicap wanprestatie zwangerschap

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag