Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond

Aansprakelijkheidsbeperking architecten ongefundeerd

B. Emmerig, M.W. Hesselink

De redactie betoogt in deze bijdrage dat de aansprakelijkheidsbeperking door architecten ongefundeerd is. Zij menen dan ook dat het tijd wordt dat architecten met een nieuwe SR komen waarin zij de verantwoordelijkheid voor de door hen geleverde (wan)prestatie ten volle aanvaarden.

Opinie | Redactioneel
oktober 1989
AA19890824

Beantwoording rechtsvraag (248) voor eerstejaars

Wrongful life

A.M. Hol

Beantwoording van een rechtsvraag rondom de 'wrongful life'-problematiek. De vraag is in hoeverre en op welke grond een arts aansprakelijk is voor schade jegens de moeder van een gehandicapt kind dat door de arts verkeerd is voorgelicht en het kind zelf.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1996
AA19960273

Beantwoording rechtsvraag (292) huurrecht

P. Abas

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het huurrecht waarbij de kwalificatie van een bepaalde ruimte als bedrijfsruimte aan de orde is en wanprestatie en dwaling aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2001
AA20010493

Beantwoording rechtsvraag (293) voor eerstejaars: Verbintenissenrecht

J.J. Dammingh

In deze beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het verbintenissenrecht speciaal voor eerstejaars komt de totstandkoming van een overeenkomst, aansprakelijkheid, wanprestatie, schadevergoeding aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 2001
AA20010495

De aansprakelijkheid van de sporttrainer voor letselschade van de sporter

C. Koorn

In 1995 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat inmiddels bekend staat als de Emmense turnster. Dit arrest, waarbij een sportvereniging en haar trainster aansprakelijk werden gesteld voor het letsel van een turnster, heeft in de sportwereld voor veel beroering gezorgd. De vraag is of er ten aanzien van de aansprakelijkheid van trainers/coaches algemene regels te geven zijn.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960663

De Erin Schulte

R. Zwitser

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2015
AA20150238

De gevolgen van beroep

E.M.H. Hirsch Ballin

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 december 1987, (mrs. Boesjes, De Lange, Janssen), ECLI:NL:CRVB:1987:AK3075, nr. AW 1986/253, TAR 1988, 47 (H. te A./bestuur van het Academisch Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam) In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat de volgende vraag centraal: Leidt de omstandigheid dat tegen een besluit beroep is ingesteld tot verandering in de bevoegdheid tot het (nader) vaststellen van de omstreden rechtsbetrekking? In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt de vraag in verschillende deelvragen gesplitst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1988
AA19880457

De mislukte redding van een vallende ster

Over de verschillende fases rondom het faillissement

B.C.H. Smit

Post thumbnail

Juist in deze tijd van economische crisis spelen faillissementen een belangrijke rol.  Zowel vanuit civielrechtelijk perspectief als vanuit een fiscaalrechtelijk perspectief is de dynamiek rondom een dergelijk faillissement interessant. Zeker omdat de verhouding tussen de zekerheidshouder enerzijds en de fiscus anderzijds recentelijk op verschillende manieren is gewijzigd. Met name het Belastingplan 2013 en het programma Herijking Faillissementsrecht zorgen rondom het faillissement voor tegenstrijdige krachten tussen deze twee betrokken partijen. Deze bijdrage gaat dan ook over de discrepantie die bestaat tussen de doelstelling van beide projecten.

Verdieping | Studentartikel
december 2014
AA20140893

De ontbinding wegens wanprestatie aan banden gelegd

T. Hartlief

In dit artikel wordt het proefschrift van mr. T. Hartlief door hemzelf besproken. Het proefschrift heeft als onderwerp 'de ontbinding wegens wanprestatie'. Hartlief bepleit in zijn proefschrift een wijziging van de ontbindingsregeling.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
oktober 1994
AA19940697

De rechtseconomische analyse van het verbintenissenrecht

C.E. du Perron

Het uitgangspunt van dit artikel is dat rechtseconomische analyse kan bijdragen aan een beter begrip van het recht. Doch de beperkingen van de rechtseconomische methode moeten goed in het oog worden gehouden. Dit geldt des te meer, nu rechtseconomen er soms van uitgaan dat met hun instrumenten en begrippen het recht geheel kan worden verklaard. In de normatieve rechtseconomische benadering moet het recht daarbij aan de uitkomsten van de analyse worden aangepast. In dit artikel wordt de rechtseconomische methode geschetst aan de hand van de driedeling van de bronnen van verbintenissen in overeenkomst (paragraaf 2), onrechtmatige daad (paragraaf 3) en rechtmatige daad (paragraaf 4). De nadruk ligt daarbij op het contractenrecht. In de aan dit rechtsgebied gewijde paragraaf 2 wordt na een algemene inleiding ingegaan op het beginsel van de partijautonomie en op het recht op wanprestatie. Vervolgens wordt in paragraaf 5 aandacht besteed aan de inzichten die rechtseconomische analyse kan bieden bij het vraagstuk van de derdenwerking van overeenkomsten. Paragraaf 6 bevat een slotbeschouwing.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900770

Duurzaamheid en aansprakelijkheid in de financiële sector

Rechtsvraag (353) Financieel recht

D. Busch

Post thumbnail Ben je rechtenstudent en wil je kans maken op € 200? Beantwoord dan deze rechtsvraag van Danny Busch vóór 1 mei 2023.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 2023
AA20230227

Exoneratie van aansprakelijkheid voor hulppersonen en regres bij brandschade

Mastum Dakbedekkingen - Nationale Nederlanden

J.M. van Dunné

Hoge Raad 15 januari 1999, nr. 16760, C97/239, ECLI:NL:HR:1999:ZC2819, RvdW nr. 10 C (Mastum Dakbedekkingen/Nationale Nederlanden) Lange tijd hebben arresten van voor de oorlog en vlak na de oorlog het onderwerp van de exoneratie voor hulppersonen beheerst, maar inmiddels zijn er nuances ontstaan en daarvan is dit arrest een voorbeeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1999
AA19990555

Resultaat 1–12 van de 31 resultaten wordt getoond