Beantwoording rechtsvraag (224) casus voor eerstejaars


Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij zaakwaarneming, retentierecht en kosten tot behoud een rol spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Verschijning: oktober 1993

Archiefcode: AA19930742

kosten retentierecht risicoaansprakelijkheid voor dieren schadevergoeding vindersloon zaakwaarneming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag