zaakwaarneming

Toont alle 7 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (224) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij zaakwaarneming, retentierecht en kosten tot behoud een rol spelen.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1993
AA19930742

Enkele historisch-vergelijkende beschouwingen over de grondslagen van de zaakwaarneming

C.J.H. Jansen

Post thumbnail

In deze bijdrage aan de Rode draad ‘Historische wortels van het recht’ gaat Corjo Jansen in op de geschiedenis, het nut en de noodzaak van zaakwaarneming.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
maart 2013
AA20130235

Internationale zaakwaarneming voor stinkende benzine

P. Vlas

Hoge Raad 23 februari 1996, nr. 15912, ECLI:NL:HR:1996:AD2498, RvdW 1996, 68 C (Total Liban/Blue Aegean Shipowners). Ook bekend als Athenian Olympics. Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij wordt ingegaan op een zaak met een sterk internationaal karakter inzake benzine vervoer. Aan de orde is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale zaakwaarneming waarover de Hoge Raad een conflictregel formuleert.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1996
AA19960642

december 1994

Katern 53: Huurrecht

F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

juni 1997

Katern 63: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

Nut of noodzaak

Over rechtshistorisch onderzoek en zaakwaarneming

H. van Gennep

Post thumbnail Veel van de vragen die juristen nu stellen, zijn ook al gesteld door juristen die eeuwen geleden leefden. De rechtsgeschiedenis dient als inspiratie voor ‘nieuwe’ rechtsvragen. Hans van Gennep laat in deze amuse zien wat het nut van rechtsgeschiedenis voor juristen is.

Opinie | Amuse
oktober 2023
AA20230726

Rechtsvraag (224) casus voor eerstejaars

G.R. de Groot

Rechtsvraag voor eerstejaars waarbij zaakwaarneming, retentierecht en kosten tot behoud een rol spelen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1993
AA19930502

Toont alle 7 resultaten