Beantwoording rechtsvraag (169) privaatrecht

Rechten op gezonken wrakken; Wrakkenwet 1934


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het privaatrecht, meer in het bijzonder het proces- beslagrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Korthals Altes

Verschijning: Januari 1988

Archiefcode: AA19880053

conservatoir beslag executie ontvankelijkheid openbare verkoop rechterlijke bevoegdheid

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen