ontvankelijkheid

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (169) privaatrecht

Rechten op gezonken wrakken; Wrakkenwet 1934

A. Korthals Altes

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het privaatrecht, meer in het bijzonder het proces- beslagrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880053

Beantwoording rechtsvraag (266)

straf(proces)recht

P.A.M. Mevis

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij dwangmiddelen, dagvaarding, bewijs, ontvankelijkheid van de officier aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1998
AA19980119

De publiekrechtelijke titel voor schadevergoedingsbesluiten

K. van de Ven

Naast het (klassieke) schadevergoedingsrecht bestaat er het administratieve schadevergoedingsrecht. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is een van de administratieve rechters die zich met schadevergoedingen bezighoudt. Voor de ontvankelijkheid bij de Afdeling is onder meer beslissend of er sprake is van een beschikking in de zin van de Wet Arob. In dit artikel wordt deze ontvankelijkheid nader bekeken voor een bepaald type besluiten, de zelfstandige compensatiebeslissing.

Verdieping | Studentartikel
januari 1990
AA19900011

De SGP-zaak in Straatsburg

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 10 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX7343, app.nr. 58369/10 (SGP t. Nederland)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130129

De United Nations Compensation Commission

Een stap vooruit in het internationale staatsaansprakelijkheidsrecht?

L. van Zoelen

Inmiddels is het meer dan vijf jaar geleden dat de Golfoorlog na ingrijpen van de Verenigde Naties (VN) tot een einde kwam. De schade die in die oorlog werd toegebracht, is enorm. Minder bekend is dat de slachtoffers van de Golfoorlog — en hier betreft het zowel natuurlijke personen als nationale en internationale rechtspersonen — een schadevergoeding van Irak kunnen ontvangen via de United Nations Compensation Commission (UNCC). Deze Commissie is speciaal door de Veiligheidsraad (VR) opgericht om schadevergoedingen toe te kennen uit het United Nations Compensation Fund (UNCF). Opmerkelijk is dat deze Commissie die de claims beoordeelt tevens bevoegd is om, voorzover de VR daarin niet heeft voorzien, de aansprakelijkheid van Irak en de schadevergoedingsprocedure zelf nader te regelen. In welke mate verschillen de UNCC-regels en die van de VR van het traditionele staatsaansprakelijkheidsrecht en in hoeverre kan de inhoud ervan bijdragen aan een verbetering van het traditionele internationale aansprakelijkheidsrecht?

Verdieping | Studentartikel
december 1996
AA19960738

juni 1990

Katern 35: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

december 1994

Katern 53: Europees recht

- UL Europa Instituut

Kuunders-milieuorganisaties

Th.G. Drupsteen

Hoge Raad 18 december 1992, nr. 14924, ECLI:NL:HR:1992:ZC0808, RvdW 1993, 15, Tijdschrift voor Milieu en Recht 1993, 24 m.nt. Kottenhagen-Edzes (Kuunders/Milieuorganisaties) Arrest in milieurechtelijke casus waarbij verschillende aspecten aan bod komen, te weten: de ontvankelijkheid van organisaties die belangen behartigen, de ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter daar waar een administratieve rechtsgang openstaat en de reikwijdte van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1993
AA19930664

Nucleaire ontwapening en internationaal recht: Internationaal Gerechtshof weigert zijn rechtsmacht vast te stellen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 69

samenloop klachtprocedures

Noot: S. Rafi

11-04-2006 VN-Mensenrechtencomité zaaknummer: CCPR/1289/2004

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 43

Argentijnse hockeycoach

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 63

Gevolgen schorsing ongewenstverklaring

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond