conservatoir beslag

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (169) privaatrecht

Rechten op gezonken wrakken; Wrakkenwet 1934

A. Korthals Altes

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het privaatrecht, meer in het bijzonder het proces- beslagrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880053

Beslag met hindernissen

A.W. Jongbloed

HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:640 (derdenbeslag onder vennootschap onder firma ten laste van vennoot)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2021
AA20210931

Beslag- en executierecht geschetst – 2e druk

K.J. Krzeminski

Post thumbnail Het beslag- en executierecht wordt systematisch behandeld waarbij een goed overzicht, een duidelijk stappenplan (met bijbehorende planning) en praktische stroomschema's gegeven worden om dit complexe rechtsgebied inzichtelijk maken voor studenten en praktijkjuristen.

9789493199590 - 09-03-2022

De beoordeling van een vordering tot opheffing van een conservatoir beslag

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 17 april 2015, nr. 14/01028, ECLI:NL:HR:2015:1074 (Hwang/Nidera c.s.; Pine trader)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150794

De curator met tunnelvisie

A.W. Jongbloed

Rechtbank Rotterdam 18 mei 2016, nr. C/10/485257 / HA ZA 15-990, ECLI:NL:RBROT:2016:4166 (X/curator)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2016
AA20160745

De Vleeschmeesters: over de opheffing van een Frans faillisement en de gevolgen daarvan in Nederland

P. Vlas

Hoge Raad 31 mei 1996, nr. 16007, ECLI:NL:HR:1996:ZC2091, RvdW 1996, 133 C (Coppoolse/De Vleeschmeesters) Geding waarin in een casus over een faillissement speelt of naar Nederlands internationaal privaatrecht een vordering tegen een debiteur kan worden ingesteld nadat er in een ander land dan Nederland als reeds een faillissementsprocedure is geweest en deze is afgesloten bij het ontbreken aan baten. De Hoge Raad oordeelt dat naar Nederlands IPR dit mogelijk is en dat er in Nederland een vordering kan worden ingesteld om hetgene dat nog niet voldaan is te verkrijgen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1997
AA19970233

De voorzieningenrechter die de kat de bel aanbond

A.W. Jongbloed

Rechtbank Noord-Holland (voorzieningenrechter; zittingsplaats Alkmaar) 7 februari 2018, nr. C/15/269895 / KG RK 18-95, ECLI:NL:RBNHO:2018:910

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2019
AA20190214

Herbezinnen op het beslagrecht?

M.L. Tuil

Post thumbnail Een opvallend verschil tussen een civiele procedure in Nederland en in het buitenland wordt gevormd door de ruime mogelijkheid om in een Nederlandse procedure conservatoir beslag te leggen. Deze ruime mogelijkheid van beslaglegging vormt al jaren een onderwerp van academisch debat. Het is daarom bijzonder gelukkig dat onlangs een uitgebreid onderzoek naar de praktijk van het conservatoir beslag is verschenen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2011
AA20110098

Het Land Aruba/Boeije

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 26 mei 2000, nr. R98/151HR, ECLI:NL:HR:2000:AA5960, RvdW 2000, 137C (Het Land Aruba/Boeije) In deze noot bij het arrest wordt ingegaan op verschillende zaken die spelen rondom (de opheffing van) het executoriaal of conservatoir beslag.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2001
AA20010107

Het slachtofferbeslag

C.B. van der Net

Op 1 januari 2014 is de Wet houdende aanpassing van onder andere het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het Wetboek van Strafvordering (Sv) in verband met de introductie van het zogenaamde slachtofferbeslag in werking getreden. In deze bijdrage wordt dit slachtofferbeslag nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2014
AA20140133

Hoda International/Mondi Foods

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 11 april 2003, nr. C01/218HR, ECLI:NL:HR:2003:AF2841, NJ 2003, 440 (Hoda International/Mondi Foods) In deze noot bij dit arrest wordt ingegaan op een gelegd beslag, dat achteraf te hoog bleek te zijn, en daardoor wel of niet onrechtmatig was.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2003
AA20030773

september 1990

Katern 36: Strafrecht

J. Silvis

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond