Bankhypotheek in gezamenlijk verband


In dit artikel wordt bekeken in welke vorm het beste hypotheek kan worden bedongen voor een lening waarbij meerdere crediteuren partij zijn. Men moet hier denken aan de lopende financiering van een bouwprojekt (bijvoorbeeld de Kanaaltunnel) of kredietverlening aan een noodlijdend bedrijf (bijvoorbeeld DAF); enorme bedragen dus die alleen door een consortium van banken opgebracht kunnen worden. Valt dit hypotheekrecht in een wettelijke gemeenschap? Zo ja, wat zijn de problemen die zich daarbij voordoen, vooral met betrekking tot het bankhypotheekrecht? Zijn er alternatieven voor de praktijk?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Brown

Verschijning: juni 1996

Archiefcode: AA19960404

accessoriteit bankhypotheek contractsoverneming hypotheekrecht schuld wettelijke gemeenschap zekerheidsrecht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel