Banken: houd ze te vriend!


Op 29 juni jongstleden heeft de Commissie Kortmann (hierna: de Commissie) minister Donner
per brief ingelicht over haar voorontwerp van de Insolventiewet, waarmee de huidige Faillisse-mentswet
zal worden herzien. De vraag is of de Commissie haar doel bereikt met de door haar gedane voorstellen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Hamwijk

Verschijning: oktober 2006

Archiefcode: AA20060726

bewindvoerder faillissement nieuwe insolventiewet

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Opinie Opiniërend artikel