Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?


Europees Octrooibureau (onderzoeksbureau) 27 januari 2020, identieke beslissingen tot weigering van octrooiaanvragen voor door artificiële intelligentie gedane uitvindingen EP18275163 en EP18275174

Zie de volledige uitspraak: EP18275163 en EP18275174


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.C.J.A. van Engelen

Verschijning: mei 2020

Archiefcode: AA20200484

Europees Octrooibureau 27-01-2020 zaaknummer: EP18275163, EP18275174

artificiele intelligentie DABUS Europees Octrooibureaau lichtbron machine-uitvinding octrooi totstandkoming voedselverpakking

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie