Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?


Europees Octrooibureau (onderzoeksbureau) 27 januari 2020, identieke beslissingen tot weigering van octrooiaanvragen voor door artifi­ciële intelligentie gedane uitvindingen EP 18 275 163 en EP 18 275 174


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.C.J.A. van Engelen

Verschijning: Mei 2020

Archiefcode: AA20200484

Europees Octrooibureau 27-01-2020 zaaknummer: EP18275163 en EP18275174

artificiele intelligentie DABUS Europees Octrooibureaau lichtbron machine-uitvinding octrooi totstandkoming voedselverpakking

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen