Toont alle 7 resultaten

Advies van de Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten over wetsprocedure

A. van Veen

Sinds 1848 is de formele wetsprocedure globaal hetzelfde gebleven. Steeds luider klinkt de kritiek dat dit wetgevingsmechanisme van 'regering en Staten-Generaal gezamenlijk' traag en inefficiënt zou zijn. Eind 1992 bracht de Commissie-Kortmann een uitgebreid rapport uit over de formele wetsprocedure. In dit artikel volgt een bespreking van dit rapport.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1993
AA19930563

Artificiële intelligentie en octrooi – een oplossing voor een niet bestaand probleem?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hogere beroepsinstantie

F.A.M. Stroink

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad over de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in dit nummer wordt ingegaan op de totstandkoming, geschiedenis en achtergrond van dit in het bestuursrecht hoogste rechtsprekende orgaan.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010614

De totstandkoming en uitleg van besluiten. Een vloeiende lijn tussen Boek 2, Haviltex en cao?

K.A.M. van Vught

Post thumbnail

Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten – eenmaal tot stand gekomen – worden uitgelegd? Deze bijdrage bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, mede aan de hand van rechtsvergelijking.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2018
AA20180449

Een ‘flashback’ van de Nederlandse adoptieregeling

E. von Bóné

In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis en werking van het adoptierecht in Nederland.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2005
AA20050130

Eerste tranche Algemene wet bestuursrecht

T.C. Borman

Artikel over misschien wel de belangrijkste wet in het bestuursrecht. In dit artikel komen aan bod: de voorgeschiedenis van de Awb, de algehele totstandkoming door middel van tranches en aanvullingen, doelstellingen en uitgangspunten van de Awb, de reikwijdte van de wet, soorten regels in de Awb en de opbouw en de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht. Verder wordt de parlemenaire behandeling kort besproken en worden er verwijzingen gegeven naar aanvullende literatuur.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1994
AA19940095

Het Burgerlijk Wetboek in de jungle

A.G. Castermans

Op 1 januari 1992 werd de kern van het vermogensrecht vernieuwd met de invoering van de Boeken 3, 5, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. De redactie vroeg A.G. Castermans het wetboek 30 jaar na dato te recenseren. Hij beschrijft de totstandkoming, enkele belangrijke vernieuwingen en de maatschappelijke betekenis van het inmiddels niet meer zo nieuwe Burgerlijk Wetboek. Wat hem betreft krijgt het boek vijf sterren, of vijf ballen.

Literatuur | Boekbespreking
februari 2022
AA20220158

Toont alle 7 resultaten