Algemene regeling van beslag op loon, sociale uitkeringen en andere periodieke betalingen


In dit artikel wordt de regeling van het loonbeslag besproken. Deze regeling is tot stand gekomen met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek. In dit artikel wordt de voorgeschiedenis van de regeling besproken, alsmede een schets van de hoofdlijnen van de regeling. Tenslotte wordt er kort aandacht besteed aan de effecten van de regeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K. Iest

Verschijning: juli 1991

Archiefcode: AA19910573

beslagvrije voet derdenbeslag loonbeslag overgangsbepalingen

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving