Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht

Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de


In de bespreking van dit proefschrift komt het daarin besproken overgangsrecht, de toepassing daarvan door de rechter en terugwerkende kracht van rechtspraak aan de orde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): O.A. Haazen

Verschijning: november 2001

Archiefcode: AA20010936

gebondenheid rechtsvinding Rule of Law

Metajuridica Rechtstheorie

Literatuur Proefschriftbijdrage