Aansprakelijkheid van dienstverleners


Op 1 juli 1999 organiseerde het Centrum voor aansprakelijkheidsrecht van het Schoordijk instituut in Tilburg een symposium over de aansprakelijkheid van dienstverleners. Bij dienstverleners moet men denken aan advocaten, accountants, artsen, notarissen, makelaars, leveranciers van informatica, banken, alle mogelijke soorten adviseurs, maar ook aan aannemers. Hoewel al die vormen van dienstverlening ieder hun eigen normenkader kennen, blijken er vergelijkbare principes te zijn. Het doel van het symposium was om die principes in kaart te brengen, om zo tot een meer geïntegreerde en consistente benadering van diverse problemen te komen, die binnen verschillende dienstverleningsrelaties spelen.Centraal staan hierbij met name de informatieplichten, de mate van zorg die van dienstverleners verwacht mag worden en de bewijsproblemen. Dagvoorzitter was prof.mr. M.A.M.C. van den Berg.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Kaandorp, G. Reisenstadt

Verschijning: januari 2000

Archiefcode: AA20000015

aansprakelijkheid dienstverleners symposium zorgplicht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel