Toont alle 4 resultaten

Aansprakelijkheid van dienstverleners

D. Kaandorp, G. Reisenstadt

Op 1 juli 1999 organiseerde het Centrum voor aansprakelijkheidsrecht van het Schoordijk instituut in Tilburg een symposium over de aansprakelijkheid van dienstverleners. Bij dienstverleners moet men denken aan advocaten, accountants, artsen, notarissen, makelaars, leveranciers van informatica, banken, alle mogelijke soorten adviseurs, maar ook aan aannemers. Hoewel al die vormen van dienstverlening ieder hun eigen normenkader kennen, blijken er vergelijkbare principes te zijn. Het doel van het symposium was om die principes in kaart te brengen, om zo tot een meer geïntegreerde en consistente benadering van diverse problemen te komen, die binnen verschillende dienstverleningsrelaties spelen.Centraal staan hierbij met name de informatieplichten, de mate van zorg die van dienstverleners verwacht mag worden en de bewijsproblemen. Dagvoorzitter was prof.mr. M.A.M.C. van den Berg.

Verdieping | Studentartikel
januari 2000
AA20000015

Een Platoonse afterparty

T.J.M. Mertens

Post thumbnail

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.

Rode draad | Recht en seksualiteit
december 2016
AA20160976

Mag het een overweginkje meer zijn?

De rechtsvormende taak van de Hoge Raad en de motivering van zijn arresten en conclusies: een verslag van het symposium

, M.T. Beumers, P.H.M. Broere, C.C. de Kluiver

Post thumbnail Op 25 mei 2016 organiseerden de Hoge Raad en Ars Aequi een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de bundel 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Deze bijdrage is een verslag van dat symposium.

Perspectief | Congresverslag
september 2016
AA20160678

Verbinding in plaats van vergelding. Verslag van het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’

J. Bakker, P.M. Sijtsma

Op 27 juni 2022 vond aan de Maastrichtse rechtenfaculteit het congres ‘Herstelrecht door de ogen van…’ plaats. Het congres ging gepaard met de presentatie van een gelijknamige bundel waarin specialisten vanuit 27 perspectieven op het herstelrecht reflecteren. In dit artikel doen de auteurs verslag van dit congres.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2022
AA20220820

Toont alle 4 resultaten