Toont alle 7 resultaten

‘Standaardvoorwaarden’ van prof.mr. E.H. Hondius: een monument voor de rechtsvergelijkende methode

R.H.C. Jongeneel

Post thumbnail

In deze bijdrage aan de Rode draad 'Onder doctoren' komt het proefschrift van prof.mr. E.H. Hondius aan de orde. Hondius heeft in zijn proefschrift onderzoek gedaan naar standaardvoorwaarden in contracten waarbij er heel veel rechtsvergelijkend onderzoek is gedaan.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
februari 2008
AA20080158

A.R. Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, dissertatie Utrecht 1965

E.H. Hondius

Post thumbnail

Prof. mr. Hondius beschouwt in deze eerste bijdrage van de nieuwe Rode draad de dissertatie van mr. A.R. Bloembergen over 'Schadevergoeding bij onrechtmatige daad'. Nadat Hondius eerst wat achtergronden bespreekt, behandelt hij vervolgens het proefschrift. Ook komen recencies op de dissertatie, het hoogleraarschap van mr. A.R. Bloembergen en latere publicaties aan bod.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080073

M.S. Groenhuijsen: een grootmeester in de strafrechtswetenschappen

A.A. Franken

Overig | Rode draad | Onder doctoren
december 2008
AA20080917

Over leermeester en leerling: het gildestelsel binnen de universiteit van Leiden aan het eind van de twintigste eeuw

M.S. Groenhuijsen

In dit artikel, behorend bij de rode draad 'Onder doctoren', gaat Groenhuijsen in op zijn leermeester, profesoor Melai, en over hoe deze op Leidse rechtenfaculteit de vaksectie strafrecht leidde en welke eisen hij stelde aan het wetenschappelijk personeel.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
november 2008
AA20080841

Overgang naar nieuwe beginselen over het tot stand komen van schenkingen

W.M. Kleijn

In 1963 sprak prof.mr. Klaas Wiersma in Leiden zijn inaugurele rede uit ter aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar notarieel recht getiteld: ‘Schenking en hercodificatie’. Wat was de invloed van Wiersma en zijn visie op de uiteindelijke bepalingen omtrent schenking zoals deze zijn vastgelegd in Boek 7, Titel 3 van het huidige Burgerlijk Wetboek?

Overig | Rode draad | Onder doctoren
april 2008
AA20080315

Rode draad ‘Onder doctoren’

D.J. van Leeuwen

In de Rode draad bespreken hoogleraren promoties van hun leermeesters en gaan daarbij in op de sterke en zwakke punten en de invloed op de wetenschap van de dissertatie.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
januari 2008
AA20080072

Van De Boedelscheiding tot de afwikkelingsbewindvoerder

B.E. Reinhartz

In 1969 promoveerde prof. mr W.M. Kleijn in Leiden op een proefschrift met de titel: De Boedelscheiding; een dik boek met 468 bladzijden tekst. In het kader van deze bijdrage pik ik daar enkele aspecten uit die ook tegenwoordig nog omstreden zijn. Past de oplossing die de promovendus destijds gaf, ook nog in het huidige tijdsgewicht?

Overig | Rode draad | Onder doctoren
mei 2008
AA20080382

Toont alle 7 resultaten