De eigendom van een Jan Steen: Kanttekeningen bij een Salomonsoordeel

Reactie op 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel?' van P.A.M. Lokin (UU)


In dit artikel wordt door jurist en kunsthistoricust Nachbahr ingegaan op de verdeling van de gedeelde eigendom van het schilderij ‘De huwelijksnacht van Tobias en Sarah’. Daarbij gaat de auteur in op een artikel dat al eerder in Ars Aequi is verschenen. Aan bod komen onder andere zaaksvorming waarbij de verschillende elementen daarvan aan bod komen. De auteur betoogt dat er i.c. geen sprake van zaaksvorming kan zijn. Nachbahr benadrukt dat de kunsthistorische argumenten daarbij ook een rol spelen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.A.M. Nachbahr

Verschijning: Maart 2009

Archiefcode: AA20090172

gemeenschap kunst kunstroof schilderij verdeling zaaksvorming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Reactie/nawoord