Natrekking, vermenging en zaaksvorming (Digitaal boek)


In de afgelopen vijf jaren heeft de rechtsontwikkeling op het terrein van de natrekking, vermenging en zaaksvorming niet stilgestaan. Naast een aantal belangrijke arresten van de Hoge Raad is ook in de literatuur relatief veel aandacht aan dit deel van het goederenrecht geschonken.

Opvallend blijft echter het feit dat zo veel onzekerheden blij­ven bestaan. Bijvoorbeeld de afbakening tussen vermenging en oneigenlijke vermenging, de kwestie of op een bepaald geval artikel 5:16 lid 1 of artikel 5:16 lid 2 toepasselijk is, de vraag welke wetsbepalingen van toepassing zijn bij de bepaling of een bepaalde zaak onroerend is, de ongerijmdheden bij het inschrijfbare eigendomsvoorbehoud op scheepstoebehoren van artikel 8:5 lid 1, onduidelijkheden rond artikel 5:14 lid 2 jo artikel 5:15, de grens tussen zaaksvorming en vermenging enzo­voorts. Deze – en andere – problemen zijn in dit Ars Aequi Privaatrecht cahier gesignaleerd.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): H.A.G. Fikkers

2e druk 1999

Verschijningsdatum: 20-03-1999

ISBN: 9789069164120

Pagina's: 100

goederenrecht natrekking vermenging zaaksvorming

Burgerlijk recht Goederenrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers PrivaatrechtDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.