wetsvoorstel

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond

Schadevergoeding en formele rechtskracht: een genuanceerde of radicale oplossing?

P.A. Fruytier

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsontwerp dat de leer van de formele rechtskracht beslaat. Er wordt kort ingegaan op de competenties van de bestuurs- en civiele rechter.

Opinie | Redactioneel
oktober 2007
AA20070723

Splitsing van rechtspersonen

F.G.H. Kristen, A. van Vught

Sinds 1983 bevat het Burgerlijk Wetboek een regeling voor de juridische fusie. De rechtsfiguur die wel het spiegelbeeld genoemd wordt van de fusie, namelijk de splitsing, kent de wet niet. Het te bespreken wetsvoorstel strekt ertoe een regeling van de splitsing op te nemen in Boek 2 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1996
AA19960501

Verboden rechtspersonen: een reactie en naschrift

S.C.H. Koning, J.H.B. van der Meer

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over verboden rechtspersonen. De auteur onderscheidt enige juridische onjuistheden en doet enige aanbevelingen ten aanzien van het leerstuk van het verboden verklaren van rechtspersonen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1989
AA19890565

What’s in a name?

H. Zuijdwijk

Het Nederlandse naamrecht met betrekking tot de geslachts- of achternaam voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Onlangs werd bij de Tweede Kamer, na een jarenlange discussie, een wetsvoorstel ingediend ter wijziging van met name de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De bedoeling van de voorgestelde regeling is goed, maar de uitwerking laat te wensen over. In dit artikel wordt het huidige naamrecht, de kritiek daarop en de discussie over herziening daarvan weergegeven. Vervolgens wordt het aanhangige wetsvoorstel besproken en op verschillende punten van kritiek en suggesties voorzien.

Verdieping | Studentartikel
mei 1992
AA19920245

Wijziging Wet op de Parlementaire enquête (Stb. 1991, 415)

H.J.L. van der Linde

In dit artikel wordt de wijziging van de Wet op de Parlementaire enquête besproken. Deze wet is gebaseerd op art. 70 Gw. In de nieuwe wet worden vooral een aantal procedurele zaken gewijzigd. In het artikel worden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1992
AA19920490

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond