Schadevergoeding en formele rechtskracht: een genuanceerde of radicale oplossing?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsontwerp dat de leer van de formele rechtskracht beslaat. Er wordt kort ingegaan op de competenties van de bestuurs- en civiele rechter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.A. Fruytier

Verschijning: oktober 2007

Archiefcode: AA20070723

competentie formele rechtskracht overheidsdaad wetsvoorstel

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Opinie Redactioneel